ER SKOLFOTOGRAF MITT I SVERIGE

Har ditt barn blivit fotograferat av oss?

Är du förälder och har en bildkod kan du logga in för att se porträttbilderna. Under en begränsad tid säljs bilderna digitalt till ett mycket förmånligt pris.

Boka ett besök av en riktig fotograf!

Skolfoto Mitts professionella fotografer har besökt skolor och förskolor runt om i Sverige och skapat bilder av hög kvalité. Från 2021 samarbetar vi med Exakta Photo. Skolans behov av bilder avgör vilken typ av fotografering vi genomför oavsett om det gäller gruppfoto, porträtt, katalog eller bildarkiv.

Skolfoto Mitt

Stationsvägen 5
785 61 Djurås

Mejl: info@skolfotomitt.se
Telefon: 0241-64 51 00

Vi tillhör Sveriges Elevfotografers Riksförbund

En leverantör att lita på – positiva minnen som består