Barnfoto

Vi har erbjudit porträttfotografering av barn från 1 år och uppåt typ skolfoto. Särskilda tillfällen hos oss i Djurås eller på andra platser. Enskild fotografering eller två syskon tillsammans på bild. Gratis fotografering, beställ bilder efteråt.
Fotograferingen har gjorts i samarbete med Exakta Photo.
Inga fler fototillfällen planerade.

Saknar du skolfoto?

Skolfotograferingen är fortfarande en viktig tradition för många barn och föräldrar. Om skolan slutat med fotografering kan vi ändå hitta lösningar tillsammans med er för att fotografera barnen och skapa minnen för livet. Hör av dig!

Skolfoto Mitt

Stationsvägen 5
785 61 Djurås

Mejl: info@skolfotomitt.se
Telefon: 0241-64 51 00