Om Skolfoto Mitt

Efter många år som lärare parallellt med ett livslångt fotointresse blev skolfoto den naturliga inriktningen när Mats ville växla inriktning i arbetslivet. Drivkraften i den egna firman har varit att höja kvalitén och utveckla idéer inom området skolfoto som ibland haft låg status.

Skolan som bokar fotografering avgör om det också ska finnas möjlighet för vårdnadshavare att beställa bilder. Om skolan väljer fotografering för egen del utan att blanda in vårdnadshavare kan vi ofta hitta andra lösningar. Då har vi till exempel med hjälp av föräldrar erbjudit Barnfotografering utanför skoltid.

Men de senaste åren har också inneburit en större variation i skolornas behov av bildmaterial. Det är inte självklart att göra på samma sätt varje år. Vi har därför utvecklat nya former av servicematerial för skolan, exempelvis digitala bildarkiv med elevbilder. Se mer om det här.
 
Nu med 25 års erfarenhet av skolfotografering är det dags att trappa ner fotoverksamheten och växla över till livet som pensionär. Det innebär att det finns gott om fotoutrustning kvar lämplig för framtidens fotografer.
Är du fotograf i behov av utrustning till skolfoto eller stora gruppfotograferingar? Fyll i kontaktformuläret nedan om du vill veta mer om vad som finns att köpa.

SKOLFOTO MITT
Mats Pärsson Foto
Stationsvägen 5
785 61 DJURÅS

0241-64 51 00
info@skolfotomitt.se

 Skolfoto Mitt AB – organisationsnummer 559305-7101

Kontakta oss

Skolfoto Mitt

Stationsvägen 5
785 61 Djurås

Mejl: info@skolfotomitt.se
Telefon: 0241-64 51 00